Skład Rady I Kadencji

Rada Jednostki Pomocniczej Miasta Jeleniej Góry

„Uzdrowisko Cieplice”

 

Anna Bałkowska - Przewodnicząca Rady

Alicja Szklarska - Wiceprzewodnicząca Rady

 

Robert Futerhendler - Przewodniczący Zarządu Rady

Bogna Skrzydlewska-Antos  - Wiceprzewodnicząca Zarządu Rady                   

Sylwia Filar  - Sekretarz Rady

 

Członkowie Rady:

  • Jerzy Bilski
  • Beata Dyrcz
  • Krystyna Jankowiak-Witek
  • Elwira Kozak
  • Kamil Łabieniec
  • Zbigniew Łaskawiec
  • Zbigniew Muczyński
  • Konrad Sikora
  • Janusz Szklarski

 

 

Kalendarz FB